Älykäs viivakoodi tekee tuloaan

Liha ja ruoka 5/2023   Teksti: Markku Summa   Kuvat: GS1 Norway ja GS1 Finland

Suomessa on käynnistetty valmistelut uuden älykkään viivakoodin käyttöönottamiseksi.

Suomessa viivakoodeista vastaava organisaatio GS1 Finland Oy on tuomassa markkinoille kansainvälisen uuden sukupolven viivakoodin, jolla on aiempaa laajempi tietosisältö.

GS1 2D-koodi antaa perinteisiä viiva- ja QR-koodeja enemmän mahdollisuuksia tarjota kuluttajille, jälleenmyyjille, valmistajille ja viranomaisille yksityiskohtaisempaa ja räätälöityä tietoa.

Kassapisteillä perinteisen viivakoodin tapaan toimiva GS1 2D-koodi voi auttaa kauppaa ja teollisuutta esimerkiksi tuoteväärennösten tunnistamisessa ja ruokahävikin vähentämisessä.

Maailmanlaajuinen siirtymä on jo käynnissä. Yli 20 maata ja aluetta, mukaan lukien Yhdysvallat, Kiina, Australia ja Brasilia, ovat toteuttaneet onnistuneita pilotteja.

EAN-viivakoodi täytti 50 vuotta

Vuodesta 1973 käytössä ollut EAN-viivakoodi on lähtöisin Pohjois-Amerikasta. Ensimmäinen raportoitu viivakoodin skannaus kassapisteellä tapahtui 26.6.1974 Troy Ohiossa, ja tuotteena oli Juicy Fruit -purukumi.

Eurooppaan ja samalla Suomeen standardi saapui 1977, kun EAN-standardi otettiin täällä käyttöön. Ensimmäinen kerran koodi skannattiin kassapisteellä vuonna 1983 Helsingissä Elannon myymälässä.

– Alussa viivakoodien käyttöönottoon suhtauduttiin markkinalla varautuneesti, mutta pian toimijat vakuuttuivat viivakoodien hyödyistä, GS1 Finland Oy:n kehityspäällikkö Kimmo Keravuori sanoo.

Keskeisinä hyötyinä olivat kassatyöskentelyn nopeutuminen, inhimillisten virheiden vähentyminen ja varaston hallinta.

– Varsinainen laajempi mullistus on tapahtunut vuosien saatossa, kun viivakoodien käyttöä on laajennettu tehokkaasti myös logistiikan puolelle, ja sen myötä digitalisaatio sekä automatiikka on kehittynyt.

– EAN-viivakoodin sisältämän standardoidun tuotetunnuksen avulla tuotteisiin liittyvää dataa on voitu kerätä ja välittää arvoketjussa tehokkaammin ja sen myötä tehostaa prosesseja kaikilla osa-alueilla.

Tavoitteena hallittu siirtymä uuteen

Nyt ollaan siirtymässä älykkäisiin viivakoodeihin. Mistä on kysymys?

– Tiedon tarve on lisääntynyt ja lisääntyy koko ajan läpi arvoketjun niin kuluttajien, viranomaisten kuin kaupan ja teollisuuden puolelta. EAN-viivakoodiin pystyy koodaamaan ainoastaan tuotetunnisteen, mutta ei muita lisätietoja, Keravuori sanoo.

Esimerkiksi joissakin tapauksissa pitää jo nyt pystyä erottelemaan tuotteiden valmistuseriä toisistaan muun muassa raaka-aineiden alkuperän takia. Jotta varsinainen kuluttajatuote voidaan puolestaan yhdistää oikeaan digitaaliseen tietoon aukottomasti, pitäisi tämä tieto pystyä lukemaan viivakoodista.

Lisäksi EAN-viivakoodin avulla kuluttajia ei voida yhdistää suoraan verkosta löytyvään tietoon helposti, kun taas GS1 2D-koodin avulla tämä on mahdollista.

Suomessa ei ole vielä pilotoitu laajamittaisesti uusia älykkäitä viivakoodeja. Globaalisti siirtyminen on joissakin maissa jo alkanut, mutta Suomessa toimialalla ei ole vielä päätetty, milloin varsinainen siirtymä alkaa ja miten pitkä se on. Globaalina tavoitteena on, että vuonna 2027 kaikki kassapisteet kykenisivät lukemaan GS1 2D-koodeja.

GS1 koordinoi hanketta, jossa varmistetaan niin sovellus- ja laitetoimittajien, teollisuuden sekä kaupan toimijoiden kyvykkyys hallittuun siirtymään.

EAN-viivakoodien käyttöä voi jatkaa

GS1 Finland Oy:llä on meneillään selvitys kaupan ja elintarviketeollisuuden valmiuksista siirtyä uusiin koodeihin.

– Vastaanotto on ollut hyvä. Monet toimijat näkevät kehityksessä paljon potentiaalia ja uusia mahdollisuuksia, mutta samaan aikaan herää tietysti kysymyksiä muutoksen aiheuttamista vaatimuksista nykyisiin prosesseihin.

– Yhtenä kiinnostavimpana toiminnallisuutena on ollut mahdollisuus suoraan kuluttajakommunikointiin ja markkinointiin kuluttajapakkauksiin painettavan koodin avulla, Keravuori kertoo.

GS1 2D-koodina käytettävä QR-koodi ei ole tietoturvariski. Tuotteen valmistajan koodittaessa pakkauksensa ja hallinnoidessaan koodien sisältöä ja linkityksiä, on koodi yhtä turvallinen kuin yrityksen omat verkkosivut.

EAN-viivakoodit eivät ole varsinaisesti katoamassa mihinkään. Niiden käyttöä saa jatkaa myös siirtymäajan jälkeen, mikäli yritys niin haluaa. Muutoksen tarkoitus on siis tuoda nykyisen koodin rinnalle mahdollisuus ja kyvykkyys tarkempaan tuotetunnistukseen sekä suoraan kuluttajakommunikointiin.

– Merkittävimmät erot ovat niiden kyvyssä sisältää enemmän tietoa kuin EAN-viivakoodit sekä kyky toimia linkkeinä verkosta löytyvään tietoon ja tuotetunnistukseen kassapisteillä. Tulevaisuudessa yhden viivakoodin avulla voidaan ratkaista entistä useampia, ellei jopa kaikki käyttötarpeet.

– Lisäksi teknisestä näkökulmasta 2D-koodit ovat kestävämpiä ja toimintavarmempia kuin nykyiset EAN-viivakoodit, koska niissä on sisäänrakennettuja virheenkorjausominaisuuksia.

Mikä on uudistuksen keskeinen anti?

GS1 2D-koodit avaavat paljon uusia mahdollisuuksia kaikille osapuolille. Nämä koodit ovat jo nyt arkipäivää muun muassa terveydenhuollossa, jossa esimerkiksi reseptilääkkeet merkitään 2D-koodeilla.

Älykkäiden koodien avulla kauppa ja elintarviketeollisuus voivat parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä, tehostaa saldohallintaa ja hävikin vähentämistä läpi arvoketjun. Tarkemman tuotetunnistuksen myötä myös mahdolliset takaisinvedot voidaan toteuttaa kohdennetusti koskemaan vain tiettyjä tuote-eriä.

Muutoksen hinta on Keravuoren mukaan yrityskohtaista. Se riippuu täysin jo olemassa olevien valmiuksien tilasta.
GS1 2D-koodin myötä kuluttajien on mahdollista saada entistä helpommin kattavaa lisätietoa tuotteisiin ja pakkauksiin liittyen, jos tuotteiden valmistajat näitä tarjoavat.

Lisäksi tarkemman tuotetunnistuksen myötä myös tuoteturvallisuutta on mahdollista parantaa. Mikäli 2D-koodi sisältää valmistuserän tunnuksen ja parasta ennen päiväyksen tai viimeisen käyttöpäivän, voidaan kassapisteillä estää takaisinvedettyjen tuote-erien ja vanhentuneiden tuotteiden myynti.

GS1 2D-koodin myötä on mahdollista kehittää myös viranomaisten valvontaprosesseja, koska tietoa tuotteista ja niiden alkuperästä voidaan näyttää verkossa laajemmin kuin tuotepakkauksissa.

– Tämä kuitenkin edellyttää toimintamallien kehittämistä yhdessä viranomaisten kanssa, Keravuori toteaa.

GS1 Finland on osa globaalia verkostoa

GS1 Finland Oy on Elintarviketeollisuusliitto ry:n, Päivittäistavarakauppa ry:n ja Keskuskauppakamarin omistama yritys.
Se on osa 116 maan GS1-verkostoa ja mukana kansainvälisessä standardien kehitystyössä tuoden tulokset suomalaisten yritysten käytettäväksi.

Globaalit GS1-standardeihin pohjautuvat palvelut ovat laajasti käytössä päivittäistavarakaupan toimialalla. Suomessa GS1:n standardeja hyödynnetään myös muun muassa lääkkeiden ja terveydenhuollon välineiden yksilöinnissä ja logistiikassa.

– Maailmanlaajuisesti yli kaksi miljoonaa organisaatiota käyttää GS1:n standardointiratkaisuja. Joka päivä GS1-tunnisteet ovat mukana yli kuuden miljardin kauppatapahtuman tallentamisessa ja välittämisessä, Keravuori kertoo.

– Nyt etsimme yrityksiä, jotka haluavat toimia edelläkävijöinä uuden koodin käyttöönottamisessa. Halukkaat voivat olla yhteydessä meihin. Nettisivuillemme on jo nyt kasattu aineistoa GS1 2D-koodeista ja sisältöjä päivitetään jatkuvasti.

– Kannustan tutustumaan GS1 2D-koodin mahdollisuuksiin ja olemaan tarvittaessa meihin yhteydessä, koska yhdistämällä viivakoodin ja internetin tuotepakkauksista tulee itsessään markkinointikanavia, hän viestittää.

Haluaako yrityksesi olla edelläkävijä?

GS1 Finland Oy etsii yrityksiä, jotka haluavat toimia edelläkävijöinä uuden koodin käyttöönottamisessa. Halukkaat voivat olla yhteydessä GS1 Finland Oy:n. Yrityksen nettisivuilta voi lukea lisää GS1 2D -koodeista:
https://gs1.fi/fi