Tietosuoja ja rekisteriseloste

Verkkosivustomme osoite on: http://www.lihakeskusliitto.fi.

LKL-kustannuksen asiakastietorekisterin ylläpitäjä
Nimi: Jaicom Oy
Y-tunnus: 1534116-6
Osoite: Tietotie 2
Postinumero: 90460
Postitoimipaikka: Oulunsalo

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Jaicom Oy ja LKL-kustannus Oy
Nimi: Jaicom Oy:n ja LKL-kustannuksen henkilökunta
Osoite: Puuvillakatu 4 C 4, 30100 Forssa ja Pasilankatu 2, 00241 Helsinki
Puhelinnumero: 03 4246 5387 ja 040 5151379
Sähköposti: lihalehti@jaicom.com ja mari.hannuksela@lihakeskusliitto.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään lehtitilausten tekoon.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Nimi, (yritys), osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Tietojen säilytysaika
Säilytämme tietokannoissa henkilötietoja niin pitkään kuin asiakas erillisellä ja kirjallisella pyynnöllä toisin määrittelee. Toimittaja voi merkitä asiakkaan unohdetuksi, silloin kun asiakastiedot ovat 6 vuotta vanhoja ja silloin kun asiakas sitä erikseen (kirjallisesti) pyytää.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö
Sivustolla käytetään evästeitä (cookies), jotta palvelua voidaan parantaa. Evästeiden käyttö ei tallenna mitään tietoa, jonka perusteella käyttäjät voitaisiin yksilöidä tai tunnistaa. Vierailemalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.