Tilaa Liha ja ruoka lehti

Liha ja ruoka – koko lihaketjun asialla

Liha ja ruoka kinkkuleivät

Liha ja ruoka kattaa koko lihaketjun ja toimialan

FINSKA KÖTTBRANSCHENS FÖRBUND HAR BEVAKAT KÖTTFÖRETAGARNAS INTRESSEN I ÖVER 80 ÅR

Finska köttbranschens förbund grundades år 1935 för att representera den finska köttbranschen som dominerades av familjedrivna företag. Samma år grundades branschens främsta media, dvs. tidningen Liha ja ruoka som fortfarande når hela den finska köttbranschen inklusive affärer och professionella kök.

Finska köttbranschens förbund består av olika aktörer som representeras av olika stora företag inom köttbranschen. Den största delen av våra medlemmar är verksamma som köttförädlare men bland våra medlemmar har vi likväl även slakterier samt import- och exportföretag. Förbundet har en medlemskår som är utspridd över hela landet och medlemmarnas sammanlagda omsättning ligger på ca MEUR 600 om året. De här talen vittnar om att våra medlemmar är viktiga sysselsättare både lokalt och nationellt. Medlemsföretagens storlek varierar från små en mans mikroföretag till enorma familjeföretag.

Tillsammans med sina medlemmar möter Finska Köttbranschens förbund dagligen de utmaningar som är typiska för branschen. Därför värnar vi på förbundet om en aktiv och nära kontakt med våra medlemmar. Vid representerar branschen och vid behov står vi i kontakt med myndigheter, politiska beslutsfattare samt andra intressegrupper. Vi vill i synnerhet sörja för branschens industriella konkurrenskraft, bevaka gemensamma spelregler och dela information och nyheter via vår egen tidning, Liha ja ruoka.

Fakta om den finska köttbranschen

Köttbranschen utgör det största verksamhetsområdet inom livsmedelsindustrin i Finland. Branschen utgörs av sammanlagt nästan 300 företag, varav 20 producenter ansvarar för mer än 90 % av produktionens bruttovärde. Ifall man räknar med slakterierna sysselsätter köttbranschen sammanlagt nästan 8 000 personer.

Efterfrågan på köttprodukter ligger på en relativt stabil nivå. 95 % av finländarna äter kött och ca 40 % gör det dagligen. I genomsnitt äter finländare ca 75 kg kött / år / person.

Liha ja ruoka når dem som jobbar inom den finska köttbranschen

Liha ja ruoka är köttbranschens egen tidning som bevakar landets hela köttkedja och branschens alla verksamhetsområden. Tidningen erbjuder sina läsare relevant information om aktuella teman; här kan du läsa om både branschens händelser och verksamma aktörer. Det här är den finska köttbranschens absolut främsta media och tidningen uppskattas både nationellt och internationellt.

En annons i Liha ja ruoka når hela den finska köttbranschen. I samband med varje nummer av Liha ja ruoka finns det en möjlighet att annonsera, antingen i servicekatalogen eller på bestämda sidor i själva tidningen. En reklam på ett helt uppslag väcker stort intresse hos våra läsare. Är du intresserad av att annonsera i Liha ja ruoka ber vi dig kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Liha ja ruoka fungerar även som köttbranschens organisations- och kundtidning för affärer och professionella kök. Finska Köttbranschens förbund är tidningens huvudsakliga ägare.

Beställningar och annonsförsäljning Ninnu Perälä, skicka mig ett mail.

Redaktionella ärenden Ninnu Perälä, skicka mig ett mail.

© Copyright - Liha ja ruoka