Tilaa Liha ja ruoka lehti

Liha ja ruoka – koko lihaketjun asialla

Liha ja ruoka kinkkuleivät

Liha ja ruoka kattaa koko lihaketjun ja toimialan

Liha ja ruoka når dem som jobbar inom den finska köttbranschen

Liha ja ruoka är köttbranschens egen tidning som bevakar landets hela köttkedja och branschens alla verksamhetsområden. Tidningen erbjuder sina läsare relevant information om aktuella teman; här kan du läsa om både branschens händelser och verksamma aktörer. Det här är den finska köttbranschens absolut främsta media och tidningen uppskattas både nationellt och internationellt.

En annons i Liha ja ruoka når hela den finska köttbranschen. I samband med varje nummer av Lihalehti finns det en möjlighet att annonsera, antingen i servicekatalogen eller på bestämda sidor i själva tidningen. En reklam på ett helt uppslag väcker stort intresse hos våra läsare. Är du intresserad av att annonsera i Liha ja ruoka ber vi dig kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Liha ja ruoka fungerar även som köttbranschens organisations- och kundtidning för affärer och professionella kök. Finska Köttbranschens förbund är tidningens huvudsakliga ägare.

Beställningar och annonsförsäljning Ninnu Perälä, skicka mig ett mail.

Redaktionella ärenden Ninnu Perälä, skicka mig ett mail.

© Copyright - Liha ja ruoka