Mediainformation

Liha ja ruoka är köttbranschens egen tidning, och den distribueras till läsare i hela landet även tack vare försäljning i dagligvaruhandeln. Tidningen ges ut av Finska köttbranschens förbund och utges av LKL-Kustannus Oy som ägs av inte bara Finska köttbranschens förbund utan även andra organisationer och företag inom samma bransch.

Årligen utkommer tidningen Liha ja ruoka med åtta nummer, vars sammanlagda antal sidor uppgår till omkring fyrahundrafemtio. Liha ja ruoka har en utgåva på ca 2000 tidningar i medeltal och en läsekrets på uppskattningsvis 13 000 personer (Taloustutkimus 2006).

© Copyright - Liha ja ruoka