Ruokatieto

PALVELUT: RUOKATIETOA

Yhdistyksen päämäärä on lisätä suomalaisen ruoan arvostusta ja menekkiä, levittää ruokaan liittyvää tietämystä ja osaamista sekä vahvistaa suomalaisen ruokaketjun kilpailuetua. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat suomalaisuus, vastuullisuus ja kumppanuus.

Ruokatieto tarjoaa nimensä mukaisesti tietoa ruoasta. Sitä miten ruoka kulkee pellolta pöytään. Yhdistys tutustuttaa erilaisiin ruokakulttuureihin ja ruokailmiöihin ja suosittelee maistelemaan, kokeilemaan ja miettimään omia ruokavalintojaan. Se herättää keskustelua ruoan eettisistä ja ympäristöllisistä vaikutuksista ja toteaa ruoan olevan Se on yhtä aikaa henkilökohtainen ja globaali asia, jota voi tarkastella lukuisista näkökulmista.

Yhdistys ylläpitää Tietohaarukka-tilastotietoa elintarvikealasta –julkaisua, joka on monipuolinen tilastopaketti koko ruokaketjusta, niin alkutuotannosta, elintarviketeollisuudesta kuin ruoan kulutuksestakin.

Ruokatiedolla on noin 300 jäsentä, joihin kuuluvat kaikki Hyvää Suomesta -merkkiä käyttävät yritykset sekä muita suomalaista ruokaketjua edustavia yhteisöjä. Vuonna 1958 perustettu yhdistys toimii Helsingin Tukkutorilla. Yhdistyksen aiempina niminä ovat olleet Maatalousalan tiedotuskeskus MAT ry ja Finfood – Suomen Ruokatieto ry.

Ruokatieto Yhdistys ry
Vanha Talvitie 2 A 16
00580 Helsinki

www.ruokatieto.fi